0
Parkett amerik. Nussbaum rustikal, geölt 3-Stab Schiffsboden natur-geölt - HOLZLOC
ZIRO Parkett amerik. Nussbaum rustikal, geölt 3-Stab Schiffsboden natur-geölt - HOLZLOC
220 x 19,2 cm, 14 mm stark, Angle-Angle
86,91 € / m²
Verkauf & Versand durch Ihren Händler
HolzLand Stoellger
Langenhagen
nach oben